Privacyverklaring

Hoe gaat Pop­wave om met uw persoons­gegevens

Dit is een privacyverklaring van Popkoor Popwave, repeterend in Dorpshuis Noordgouwe.

Popkoor Popwave is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Popkoor Popwave
Secretariaat
Yvon Meddeler
Weeldeweg 3, 4328NA Burgh-Haamstede
Telefoonnummer 0111-652623 / 06-13750818
yvon.meddeler@popwave.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

In geval van lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zangstem
 • Begindatum lidmaatschap

Met betrekking tot de sponsors/vrienden verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Dit om:

 • Inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van het koor
 • Voor het versturen van mededelingen en/of uitnodigingen, met betrekking tot alle activiteiten van Popkoor Popwave
 • Om vast te stellen of een lid in aanmerking komt voor een huldiging als jubilaris

Popkoor Popwave hanteert ook een website en een facebook pagina, waarop foto’s en/of filmpjes van de leden kunnen worden getoond.
Tevens kunnen deze foto’s en/of filmpjes voor promotie activiteiten gebruikt worden.
Door het tekenen van het aanmeldingsformulier geeft een (aspirant) lid toestemming voor de verwerking van diens persoonsgegevens.
Ook heeft een (aspirant)lid door het tekenen toestemming voor het plaatsen van bovengenoemde foto’s en/of filmpjes op de website en/of facebook pagina en voor promotiedoeleinden.

Bij sponsors en vrienden worden de gegevens gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie betrekking hebbend op activiteiten van Popkoor Popwave.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Popkoor Popwave houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Popkoor Popwave uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Popkoor Popwave wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Of als het in overeenstemming is met de doelstellingen van Popkoor Popwave.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Popkoor Popwave bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Popkoor Popwave te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Popkoor Popwave wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Wijziging van het privacy beleid
Het privacy beleid kan aangepast worden om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie worden opgenomen.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Popkoor Popwave wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.